Kokouskutsu – Vesilahden Valkohännät ry

Tervetuloa Vesilahden Valkohännät ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen 6. maaliskuuta 2022 kello 16:00 Narvan partiokololle, Narvan Kyläkirkolle osoitteeseen Ketolantie 4.

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä Teams-kokouksen välityksellä käyttämällä tätä linkkiä.

Kokouksen esityslista

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus.
 6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
 9. Vahvistetaan talousarvio kuluvalle vuodelle.
 10. Vahvistetaan yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.
 12. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
 13. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.